เกี่ยวกับเรา

3DCrafter.com เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ที่มีใจรักการทำโมเดล รวมถึงผู้ประกอบอาชีพด้านทำโมเดล เพื่อการออกแบบ ที่อยากเห็นการพัฒนา จากประสบการณ์หลายครั้งเราพบว่า คนไทย ไม่ได้มีฝึมือ ความคิดสร้างสรรด้อยกว่าคนชาติอื่น แต่ว่าเราขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่ทัดเทียมกับคนอื่น ทำให้เราแพ้เรื่องเวลาในการผลิตงาน แต่เราไม่ได้แพ้เรื่องคุณภาพของงาน จากความอึดอัดสั่งสมกันมาหลายปี เราจึงเริ่มดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาใช้กันภายในกลุ่ม

และเนื่องจากเราเห็นถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างคนทำงานในบ้านเรา กับต่างชาติ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการโมเดล ทอยอาร์ท และการออกแบบ ด้วยการนำเสนอวัสดุ อุปกรณ์ หลากหลายชนิด ที่คัดคุณภาพแล้วว่าเหมาะสมกับราคาให้สามารถจับต้องกันได้ และหากเพื่อนๆ มีความต้องการให้หาสินค้าแบบไหน สามารถแจ้งความต้องการกับเรา เรามีความฝันที่จะเป็น “ตัวช่วย” เชื่อมโยงให้คุณได้ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ที่จำเป็นในราคายุติธรรม เพื่อให้งานของคุณออกมาเพอร์เฟกเสมอ